WHCEP Mini sjövärmeväxlare

WHCEP Mini sjövärme kollektor
WHCEP Mini sjövärme kollektor

Vattnet i sjöar och hav är en utmärk energikälla för värmepump, men installation av rör på det traditionella sättet med tyngder varannan meter känns ofta för tidskrävande och arbetsam. 

WHCEP Mini är en ny inhemsk innovation som ger lättare och snabbare installation av kollektor för sjövärme. WHCEP Mini utvinner energi ur vattnet, ( Se animation) och med hjälp av värmepump kan energin användas till värme och varmvatten. Växlaren behöver inte extra vikter, 90 mm ramrören fylls med betong och fungerar som tyngder.

WHCEP Mini lämpar sig även för uppvärmning av större fastigheter, flera växlare kan kopplas parallellt.

fördelar med whcep mini sjövärmeväxlare

  • extra vikter behövs inte, ramrören fyllda med betong fungerar som vikter
  • snabb och enkel att installera
  • förmånlig (ca. 1/2 priset av energibrunn)
  • bättre effekt när kollektorn är fritt i vattnet och inte bottensedimentet
  •  9,6 kW kyleffekt i +4°C vatten
  • lämpar sig även för passiv kyla

installation i 4 steg

1. Ställ WHCEP Mini på stranden nära vattnet, koppla matarslangarna till värmepumpen.

2. Fyll 90 mm ramrören med betong(63 liter)

3. Skjut ut växlaren till installationsplatsen, den flyter tills växlaren är fylld med brinevätska.

4. Fyll WHCEP Mini med brinevätska och utför avluftning.

Installation på sommar eller vinter

Traditionellt har sjövärmeväxlare installerats på sommaren, men WHCEP Mini kan med fördel installeras även på vintern.

WHCEP Mini installation
WHCEP Mini installation

Ladda ner:

Kontakta oss för mera information