WHCEP mega

Solenergi som lagras i hav, sjöar och vattenvägar har en stor potential som en utsläppsfri energikälla för uppvärmning och kylning av byggnader. WHCEP Mega har utvecklats för att utvinna energi från vatten, som ska användas med värmepump (er) för uppvärmning.

WHCEP Mega är tillverkad av lika stora moduler och kan byggas från 2-6 moduler. Detta ger en effekt på 0,36 - 1 MW tillsammans med en värmepump.

How WHCEP works


1.Intag för vatten
2.Vatten ut från växlaren
3.WHCEP Mega värmeväxlare
4.Brine krets till värmepump
5.Värmepumpar
6.Värme till byggnader
7.Kyla till byggnader(option)
8.Byggnader som skall värmas(och kylas)

WHCEP Mega består av 2-6 moduler. Varje modul kan utvinna 90-120 kW energi från vattnet som pumpas genom växlaren. Hela växlaren är gjord av polyetylen (PE100) som gör den resistent mot korrosion.

Emission free energy

Energy in the water is emission free. Depending on the electricity used, the emissions are maximum 1/3 of electricity heating. 

1250 barrels of oil saved with 1 WHCEP Mega 720