Geoduo m76, nytt sätt att utvinna bergvärme

Tack vare den innovativa formen kan GeoDuo M76 kollektor installeras  i  76 - 89 mm borrhål. Kollektorn har en skiljevägg, med vilken rören hålls isär i borrhålet, därmed undviker man termisk kortslutning mellan rören.


När kollektorn har installerats och trycksatts, blir röret rund och avståndet mellan borrhålets vägg och röret minskar. Mindre avstånd mellan röret och borrhålets vägg ger en bättre värmeöverföring.

lämpökaivot porataan pintakallioon.

GeoDuo M76 installeras i samband med att sprängninsarbete utförs. Vid borrning av borrhålen för GeoDuo M76 kollektorerna används samma utrustning som för sprängning.

Tillämpningens största fördel är det förmånliga priset. Borrhålen har en dimension på 76-83 mm. Utrustningen som används är mindre och förmånligare att använda än för vanliga energibrunnar.(dimension för vanliga borrhål är 115-140 mm). 


Från borrhålen kan passiv kyla användas under sommarmånaderna.

antalet borrhål bestäms av värmebehovet

Borrhålens djuplek är max 35 m. Den totala djupleken bestäms av värmebehovet. T ex  150 m2 nybygge kräver ca  4 x 35 borrhål.

installation av GEoduo m76

Installation av GeoDuo M76 sker efter att bergsprängning gjorts. Kollektorerna i borrhålen kopplas och 2 stycken matarrör kopplas till värmepumpen.