Geoduo m32

lägre tryckfall ger bättre COP  

GeoDuo M32 bergvärme kollektor GeoDuo M32 bergvärme kollektor

I djupa borrhål (200 m <) blir tryckfallet i 40 mm rör ofta för stort. Bergvärmepumpar är designade att fungera med 3 °C temperatursskillnad på inkommande och utgående brine. Ifall tryckfallet blir för stort växer temperaturskillnaden och bergvärmepumpens verkningsgrad blir lägre.

Tryckfallet i M32 röret är 60-70% lägre än i 40 mm rör. I praktiken betyder att cirkulationspumpen använder mindre el och bergvärmepumpen får en högre verkningsgrad.

patenterad kollektor

GeoPipe Ab:s patenterad GeoDuo M32 kollektor är ämnad att installeras i borrhål med 115 mm diameter. Rörets diameter motsvarar diametern på ett 50 mm rör, men tack vare oval form ryms den i ett 115 mm borrhål. Mellan rören finns en vägg som hindrar rören från att röra varandra, vilket ger en termisk kortslutning.

Värmeledningsförmågan i berget är oftast  3,0-4,0 W/K/m, medan vattnets är endast 0,6 W/K/m. Ju mindre vatten det är mellan berg och slangarna, desto bättre förflyttas värme till köldbärarmedlet i slangarna. GeoDuo M32 slangens area är 63% större än 40 mm slang, vilket gör att distansen mellan bergvägg och slang är betydligt mindre.
 

exempel

.
Om värmepumpens effekt är 60 kW är det önskade flödet i kollektorröret cirka 3,2 l / sek. Brunnarnas totala djuplek är 1200 m. Värmepumpens maximala tillåtna yttre tryckfall är 80 kPa.

Om projektet skall genomföras med 4 brunnar på 300 m (flöde i brunnar 0,8 l / sek) är tryckfallet för ett 40 mm kollektor två gånger det tillåtna tryckfallet. Genomförandet med en 40 mm kollektor minskar flödet i kollektorerna, vilket bidrar till att öka temperaturskillnaden och försämra värmepumpens effekt och verkningsgrad.

Tryckfallet som orsakas av GeoDuo M32 ligger klart under det tillåtna yttre tryckfallet, vilket säkerställer ett gott flöde i kollektorerna och därigenom förbättrad effektivitet på värmepumpen.

djupa brunnar sparar

GeoDuo M32 möjliggör borrning av djupa brunnar med en diameter på 115 mm, det här ger många fördelar:
 

  • ett borrhål med mindre diameter är snabbare och förmånligare att borra
  • antalet borrhål minskar när djupleken ökar, det här sparar utrymme
  • djupare brunnar har högre temperatur

ladda ner: