GEOPIPE

Suvilahti matalalämpö verkosto Suvilahti matalalämpö verkosto

Geo-Pipe utvecklar och tillverkar nya, mera effektiva produkter för att samla energi från mark och vatten.

Unika kollektorer och sjövärmeväxlare gör det möjligt att samla hållbar, utsläppsfri energi från berg och vatten.

Patent för GeoPipe-produkter har beviljats i Nordamerika, Europa, Ryssland, Kina och Japan.