BERG- OCH SJÖVÄRME KOLLEKTORER
FÖR HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR

GeoPipe är ett finskt företag som specialiserat sig på att utveckla och tillverka kollektorer för att utvinna energi lagrad i sediment, berggrund och vatten. GeoPipe-kollektorer kan också användas för värmelagring av solenergi i marken.

Oavsett om du har ett hem eller ett större kommersiellt projekt, erbjuder våra kollektorer lösningar för att samla upp värme från berggrunden eller vatten för värmepumpar.

WHCEP sjövärmeväxlare

whcep mini

WHCEP Mini ger lättare och snabbare installation av kollektor för sjövärme.  WHCEP Mini utvinner energi ur vattnet, och med hjälp av värmepump kan energin användas till värme och varmvatten. Läs mera..

WHCEP MEGA

Hav och vattenvägar täcker mer än 70% av jordens yta. Detta är den största solfångaren och det är gratis. Termisk energi i vatten kan användas på vintern för uppvärmning av byggnader.

GeoPipe WHCEP Mega utvinner energi ur vatten för att användas med värmepumpar för uppvärmning av byggnader. Läs mera..

geoduo kollektorer

geoduo m32

I djupa borrhål (200 m <) blir tryckfallet i 40 mm rör ofta för stort. 

Tryckfallet i M32 röret är 60-70% lägre än i 40 mm rör. I praktiken betyder att cirkulationspumpen använder mindre el och bergvärmepumpen får en högre verkningsgrad. Läs mera..

geoduo m76

Tack vare den innovativa formen kan GeoDuo M76 kollektor installeras  i  76 - 89 mm borrhål.

Kollektorn har en skiljevägg, med vilken rören hålls isär i borrhålet, därmed undviker man termisk kortslutning mellan rören.
Läs mera..

2016 > 09

Nya M76 kollektor installerades i Esbo som energikälla för ett egnahemshus.  7 st á 30 m borrhål borrades i samband med att bergrund togs bort. Den unika kollektorn är oval-formad, vilket möjliggör att 2 x 40 mm slang installeras i 76 mm borrhål.
Läs hela inlägget »