WHCEP mega

Vesistöihin varastoitua aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää maalämpöpumpuilla. WHCEP Mega vaihdin on suunniteltu lämmövaihtimeksi, jolla lämpöpumppu voi hyödyntää vesistöjen energiaa. WHCEP Mega asennetaan veden äärelle ja vesi pumpataan vaihtimesta läpi. Pitkiä keruupiiriä ei tarvitse asentaa vesistöön. Koko keruuputkisto on vaihtimen sisällä (WHCEP Mega vaihtimessa on jopa yli 10 000 m putkea) ja siten suojassa ulkoisilta vahingoilta.


 

WHCEP mega toiminta


1.Vaihtimelle tuleva vesi
2.Vaihtimelta poistuva vesi
3.WHCEP Mega vesistövaihdin
4.Keruupiiri tekniseen tilaan
5.Tekninen tila jossa maalämpöpumput
6.Aluelämpöputkisto
7.Aluejäähdytysputkisto (optio)
8.Lämmitettävät rakennukset(ja jäähdytys)

WHCEP Mega koostuu  2-6 moduulista. Jokaisen moduulin kylmäteho on n 90-120 kW, veden lämpötilasta riippuen. 
Vaihtimen halkaisija on 2600 mm ja pituus vaihtelee 7000-12000 mm välillä, rippuen kylmätehosta.
Koko vaihdin on tehty polyetyleenistä (PE100), joten se on erittäin korrosion kestävä.

ympäristöystävällistä energiaa

2/3 osaa energiasta on ilmaista ympäristö-ystävällisä vesistöenergiaa ja ainoastaan 1/3 osa energiasta ostetaan. Riippumatta miten ostettu sähkö tuotetaan, ovat päästöt ainoastaan 1/3 sähkölämmitykseen verrattuna.