Vuokrausehdot


1. Toimitus
Kaikki vuokralaitteet ja tarvikkeet, jäljempänä "Laitteet" toimitetaan ex works Geopipe GP Oy:n varastosta. Vuokralainen vastaa kuljetuksesta varastosta ja varastoon takaisin. Jos Geopipe GP Oy sitoutuu toteuttamaan kuljetuksen, vastaa vuokraaja kustannuksista.
 
2. Vuokra-aika
Vuokra-aika lasketaan siitä päivämäärästä alkaen jona vuokrasopimuksen Laitteet on lähetetty tai noudettu varastosta siihen asti kunnes Laitteet on palautettu Geopipe GP Oy.n varastoon.
 
3. Vuokran laskeminen
Vuokra maksetaan koko vuokra-ajan, ellei muuta ole sovittu osapuolten kesken. Määritetty päivittäinen vuokra hinta määritellään hinta per kone.
 
4. Huolto ja hoito
Vuokraajan vastuulla on tarkistaa Laitteet vastaanottaessa. Mahdolliset valitukset Laitteista tulee ilmoittaa vuokranantajalle välittömästi. Vuokraajan velvollisuus on käyttää ja säilyttää Laitteet asiantuntevasti ja huolellisesti. Palauttaessa Laitteiden on oltava hyvässä kunnossa ja hyvin puhdistettu. Mikäli vuokranantaja joutuu puhdistamaan Laitteita, voidaan siitä periä erityinen siivousmaksu.
 
5. Huolto ja korjaus
Huolto ja korjaukset jotka johtuvat normaalista kulumisesta kustantaa vuokranantaja.
 
6. Toiminta
Koneita saa käyttää ainoastaan ​​normaaleissa olosuhteissa ja tehtäviin mihin ne on tarkoitettu. Vuokralainen vastaa siitä, että oppaita ja muita ohjeita noudatetaan ja että käyttäjillä on tarvittava asiantuntemus käyttää laitteita.
 
7. Vahinko
Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista, joita ei voida katsoa johtuvan normaalista kulumisesta, siitä lähtien, kun laitteet haettu ja kunnes ne palautetaan vuokranantajan varastoon. Vahingoista ja toimintahäiriöistä on viipymättä ilmoitettava Geopipe GP Oy:lle. Korjauksia ei saa tehdä ilman Geopipe GP Oy:n hyväksyntää. Vaurioituneet laitteet tulee korjata Geopipe GP Oy:n hyväksymässä korjaamossa. Vuokraaja on vastuussa kaikista korjaukseen liittyvistä maksuista, mukaan lukien toimituskulut tai muita kustannuksia. Mikäli laitteen jälleenhankintakustannus on alhaisempi kuin korjauskustannus, tulisi laite korvata uudella.
 
8. Muut vahingot
Asiakas on yksin vastuussa sekä suorista että epäsuorista vahingoista joita aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokralaitteiden käytön yhteydessä.
 
9. Vahingot ja korvaukset
Vuokranantajan ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, sisältyen tulonmenetyksestä, jotka aiheutuvat virheestä ja puutteista laitteissa tai toimituksen viivästymisestä tai laitteiden käytöstä.
 
10. Vakuutukset
Laitteet on vakuutettu Geopipe GP Oy:n toimesta hankinta-arvoon. Omavastuuosuus maksaa vuokraaja, riippumatta vuokrahinnasta.
 
11. Tavaroiden menetys
Puuttuvat laitteet/materiaali veloitetaan jälleenhankinta-arvosta.