Geoduo m76, uusi tapa kerätä kalliolämpöä

Innovatiivisen rakenteen ansiosta
GeoDuo 76 putki voidaan asentaa 76 ja 83 mm
reikiin. Putkessa on koko matkalla
erottajaseinämä, jolla putket
saadaan pysymään erillään reiässä,
eikä ns. voimakasta termaalista
lämmönsiirtoa tapahdu putkien välillä.


Kun putki on asennettu ja se paineistetaan, putki pyöristyy ja pitemmän ajan kuluessa muovin muisti muuttuu, jolloin putki asettuu lähelle tai kiinni porareiän seinämiin ja lämmönsiirto nesteeseen on optimaalista.

lämpökaivot porataan pintakallioon.

GeoDuo M76 asennetaan rakennukohteessa tehtävän louhintatyön yhteydessä. Sama laitteisto joka tekee louhintatyöt varten porareiät, poraa myös lämpökaivot GeoDuo M76 kollektorille. 

Järjestelmän suurin etu on sen edullisuus. Lämpökaivot tehdään 76-83 mm halkaisjalla, jolloin porakalusto jota käytetään on kooltaan ja käyttökustannuksiltaan paljon pienempi kuin normaaleissa lämpökaivoissa (tavallisen lämpökaivon halkaisija 115-140 mm). 


Lämpökaivoja voi myös hyödyntää kesällä viilennykseen.

Kaivojen kokonaissyvyys märäytyy kohteen mukaan

Lämpökaivojen syvyys on enintään 35 m. Kokonaissyvyys määräytyy kohteen mukaan. Esim 150 m2 uudistalo Uudellamaalla vaatii n 4 x 35 kaivot.

GEoduo m76 asennus

GeoDuo M76 asennus tapahtuu louhintatyön jälkeen. Kaivot yhdistetään ja 2 kpl 40 mm syöttöputkea tuodaan tekniseen tilaan.