Geoduo m32

pienempi painehäviö parantaa hyötysuhdetta

Syvissä kaivoissa (200 m <) painehäviö 40 mm putkessa muodostuu usein liiian suureksi. Maalämpöpumput ovat suunniteltu toimivan 3 °C lämpötilaerolla. Mikäli painehäviö on liian suuri, lämpötilaero kasvaa ja maalämpöpumpun hyötysuhde laskee. 

Painehäviö M32 putkessa on n. 60-70% pienempi kuin 40 mm putkessa. Käytännössä tämä tarkoittaa maapiiripumpun pienempää sähkönkulutusta ja maalämpöjärjestelmän parempi hyötysuhde.

patentoitu muoto

GeoPipe Oy:n patentoima GeoDuo 32 kollektori on suunniteltu asennettavaksi 115 mm kaivoihin. Putken koko vastaa 50 mm putkea, mutta ovaalin muotonsa ansiosta sen mahtuu hyvin 115 mm porareikään. Putkien välissä on erottajaseinä joka varmistaa ettei putket kosketa toisiaan, joka aiheuttaisi termisen oikosulun.

esimerkki

Mikäli lämpöpumpun teho on 60 kW on tarvittava virtaama keruuputkistossa noin 3,2 l/sek. Kaivojen kokonaissyvyydeksi on mitoitettu 1200 m. Lämpöpumpun suurin sallittu ulkoinen painehäviö keruuputkistossa on n 80 kPa.


Mikäli projekti halutaan toteutta 4:llä kaivolla á 300 m (virtaama kaivoissa 0,8 l/sek) on 40 mm kollektorin aiheuttama painehäviö kaksinkertainen suhteessa sallittuun painehäviöön. Toteutus 40 mm kollektorilla alentaa virtaamaa keruuputkistossa, mkä osaltaan kasvattaa lämpötilaeroa ja heikentää lämpöpumpun hyötysuhdetta.

GeoDuo M32 aiheuttama painehäviö alittaa selvästi sallitun ulkoisen painehäviön rajan, tämä varmistaa hyvän virtaaman keruuputkistossa ja siten paremman hyötysuhteen lämpöpumpulle.
 

GeoDuo M32

Lämpö siirtyy paremmin

Kallion lämpöjohtavuus on yleensä 3,0-4,0 W/Km, kun taas veden lämmönjohtavuus on ainoastaan 0,6 W/Km. Mitä vähemmän vettä kallion ja putken välissä on, sitä paremmin lämpö siirtyy kalliosta putkessa kiertävään nesteeseen. GeoDuo M32 putken poikkipinta-ala on 63% suurempi kuin 40 mm putken, joten putki on huomattavasti lähempänä kalliota.

syvät kaivot säästää.

GeoDuo M32 mahdollistaa syvien kaivojen porauksen 115 mm halkaisijalla, tästä on useita etuja:
 

  • pienempi reikä on nopeampi ja edullisempi porata
  • syvempiä kaivoja tarvitaan lukumääräisesti vähemmän, tämä säästää tilaa
  • syvemmissä kaivoissa on korkeampi lämpötila
  • pehmeän maan osuus on pienempi
  • vaakaputkistojen osuus pienenee
  • kokoomakaivojen koko on pienempi

lataa tästä: