Nya GeoDuo M76 kollektor installerad

Nya M76 kollektor installerades i Esbo som energikälla för ett egnahemshus.  7 st á 30 m borrhål borrades i samband med att bergrund togs bort. Den unika kollektorn är oval-formad, vilket möjliggör att 2 x 40 mm slang installeras i 76 mm borrhål.